Hải Phòng: Đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng cho NLĐ tại các khu công nghiệp

Hải Phòng đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top