Hải Phòng: Đa dạng “món ăn” tinh thần của lao động nữ trong ngày 20.10

Công nhân Cty Regina hứng khởi tham gia cuộc thi nấu ăn. Ảnh MD
Công nhân Cty Regina hứng khởi tham gia cuộc thi nấu ăn. Ảnh MD
Công nhân Cty Regina hứng khởi tham gia cuộc thi nấu ăn. Ảnh MD
Lên top