Hải Phòng: Công nhân hào hứng tham gia tìm hiểu "ngày hội non sông"

Công nhân lao động Công ty TNHH Fujikura Composites Hải Phòng tham gia tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh MD
Công nhân lao động Công ty TNHH Fujikura Composites Hải Phòng tham gia tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh MD
Công nhân lao động Công ty TNHH Fujikura Composites Hải Phòng tham gia tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh MD
Lên top