Hải Phòng: Công đoàn Công ty SIK Việt Nam phấn đấu ít nhất 10 sáng kiến

Đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng Ban chấp hành công đoàn Công ty SIK Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh DL
Đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng Ban chấp hành công đoàn Công ty SIK Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh DL
Đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng Ban chấp hành công đoàn Công ty SIK Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh DL
Lên top