Hải Phòng: Công đoàn cơ sở sớm xây dựng phương án nếu có đoàn viên là F0

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chủ trì buổi làm việc. Ảnh Mai Dung
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chủ trì buổi làm việc. Ảnh Mai Dung
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chủ trì buổi làm việc. Ảnh Mai Dung
Lên top