Hải Phòng chưa có đơn vị cho NLĐ nghỉ giãn việc, nhỡ việc do dịch COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng khẩu trang công nhân lao động nhà trọ, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ảnh CTV
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng khẩu trang công nhân lao động nhà trọ, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ảnh CTV
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng khẩu trang công nhân lao động nhà trọ, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ảnh CTV
Lên top