Hải Phòng: Chú trọng đối thoại xã hội, tháo "ngòi nổ" trong quan hệ lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tặng cờ thi đua các tập thể. Ảnh Mai Dung
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tặng cờ thi đua các tập thể. Ảnh Mai Dung
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tặng cờ thi đua các tập thể. Ảnh Mai Dung
Lên top