Hải Phòng cho phép người lao động huyện Vĩnh Bảo đi làm trở lại từ 3.7

Hải Phòng cho phép lao động huyện Vĩnh Bảo trở lại làm việc trên địa bàn huyện từ ngày 3.7. Ảnh T.Minh
Hải Phòng cho phép lao động huyện Vĩnh Bảo trở lại làm việc trên địa bàn huyện từ ngày 3.7. Ảnh T.Minh
Hải Phòng cho phép lao động huyện Vĩnh Bảo trở lại làm việc trên địa bàn huyện từ ngày 3.7. Ảnh T.Minh
Lên top