Hải Phòng chi hỗ trợ 191 người lao động bị ảnh hưởng đợt dịch thứ 4

Người lao động Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận trợ cấp. Ảnh Mai Dung
Người lao động Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận trợ cấp. Ảnh Mai Dung
Người lao động Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận trợ cấp. Ảnh Mai Dung
Lên top