Hải Phòng chỉ đạo giải quyết quyền lợi NLĐ sau phản ánh của Báo Lao Động

TP.Hải Phòng chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về giải quyết quyền lợi cho người lao động Công ty CP Bến xe Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
TP.Hải Phòng chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về giải quyết quyền lợi cho người lao động Công ty CP Bến xe Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
TP.Hải Phòng chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về giải quyết quyền lợi cho người lao động Công ty CP Bến xe Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Lên top