Hải Phòng: Biểu dương 80 gia đình tiêu biểu và 59 con em CNLĐ vượt khó học giỏi

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu TP Hải Phòng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu TP Hải Phòng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Thị Thu Hồng biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu TP Hải Phòng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM