Hải Phòng biểu dương 68 lao động sáng tạo và nhiều lao động giỏi

PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao bằng Lao động sáng tạo cho CNLĐ năm 2018 - Ảnh CTV
PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao bằng Lao động sáng tạo cho CNLĐ năm 2018 - Ảnh CTV
PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao bằng Lao động sáng tạo cho CNLĐ năm 2018 - Ảnh CTV
Lên top