Hải Phòng: Bảo đảm giãn cách trong nhà xưởng phòng dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh MD
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh MD
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh MD
Lên top