Hải Phòng bàn chính sách phù hợp đối với lao động nhập cư

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội thảo về lao động nhập cư.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội thảo về lao động nhập cư.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội thảo về lao động nhập cư.
Lên top