Hải Phòng: 827 đề tài tham gia “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”

Đến hết tháng 3.2021, TP.Hải Phòng có 827 đề tài tham gia "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển". Ảnh MD
Đến hết tháng 3.2021, TP.Hải Phòng có 827 đề tài tham gia "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển". Ảnh MD
Đến hết tháng 3.2021, TP.Hải Phòng có 827 đề tài tham gia "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển". Ảnh MD
Lên top