Hải Phòng: 24.000 khẩu trang tặng công nhân viên chức lao động

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng khẩu trang CNVCLĐ quận Dương Kinh. Ảnh BTG
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng khẩu trang CNVCLĐ quận Dương Kinh. Ảnh BTG
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng khẩu trang CNVCLĐ quận Dương Kinh. Ảnh BTG
Lên top