Hải Phòng: 150 suất quà tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tặng quà công nhân nhà trọ. Ảnh BTG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tặng quà công nhân nhà trọ. Ảnh BTG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tặng quà công nhân nhà trọ. Ảnh BTG
Lên top