Hải Phòng: 150 công nhân lao động tham gia gameshow tìm hiểu ngày bầu cử

150 công nhân lao động Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) tham gia Gameshow Công đoàn với ngày hội non sông. Ảnh Mai Dung
150 công nhân lao động Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) tham gia Gameshow Công đoàn với ngày hội non sông. Ảnh Mai Dung
150 công nhân lao động Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) tham gia Gameshow Công đoàn với ngày hội non sông. Ảnh Mai Dung
Lên top