Hải Phòng: 110 suất quà tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó huyện Tiên Lãng

110 suất quà trao tặng hộ nghèo huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh ĐL
110 suất quà trao tặng hộ nghèo huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh ĐL
110 suất quà trao tặng hộ nghèo huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh ĐL
Lên top