Hài hòa lợi ích giữa người lao động và chủ doanh nghiệp

Anh Đỗ Thanh Bình trao đổi với CNLĐ. Ảnh: PV
Anh Đỗ Thanh Bình trao đổi với CNLĐ. Ảnh: PV
Anh Đỗ Thanh Bình trao đổi với CNLĐ. Ảnh: PV
Lên top