Hải Dương xử phạt công ty tự ý cho hơn 1.000 công nhân trở lại làm việc

Tại thời điểm kiểm tra, công ty TNHH may MayFair đang tổ chức cho hơn 1.000 người lao động làm việc tại các phân xưởng dù chưa có quyết định được trở lại hoạt động từ phía cơ quan chức năng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Tại thời điểm kiểm tra, công ty TNHH may MayFair đang tổ chức cho hơn 1.000 người lao động làm việc tại các phân xưởng dù chưa có quyết định được trở lại hoạt động từ phía cơ quan chức năng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Tại thời điểm kiểm tra, công ty TNHH may MayFair đang tổ chức cho hơn 1.000 người lao động làm việc tại các phân xưởng dù chưa có quyết định được trở lại hoạt động từ phía cơ quan chức năng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top