Hải Dương xử lý triệt để yếu tố nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc

Các doanh nghiệp ở Kim Thành (Hải Dương) trở lại sản xuất phải bảo đảm yếu tố phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Các doanh nghiệp ở Kim Thành (Hải Dương) trở lại sản xuất phải bảo đảm yếu tố phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Các doanh nghiệp ở Kim Thành (Hải Dương) trở lại sản xuất phải bảo đảm yếu tố phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top