Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine cho người vùng dịch, công nhân lao động

Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân vùng có dịch, công nhân lao động. Ảnh Sở TTTT Hải Dương
Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân vùng có dịch, công nhân lao động. Ảnh Sở TTTT Hải Dương
Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân vùng có dịch, công nhân lao động. Ảnh Sở TTTT Hải Dương
Lên top