Hải Dương: Tuyên truyền phát triển đoàn viên tại Khu công nghiệp Phú Thái

Tuyên truyền phát triển đoàn viên tới hơn 200 công nhân Công ty TNHH Năng lượng mới Thịnh Thiên Việt Nam (Phú Thái, Hải Dương). Ảnh :Diệu Thúy
Tuyên truyền phát triển đoàn viên tới hơn 200 công nhân Công ty TNHH Năng lượng mới Thịnh Thiên Việt Nam (Phú Thái, Hải Dương). Ảnh :Diệu Thúy
Tuyên truyền phát triển đoàn viên tới hơn 200 công nhân Công ty TNHH Năng lượng mới Thịnh Thiên Việt Nam (Phú Thái, Hải Dương). Ảnh :Diệu Thúy
Lên top