Hải Dương: Thêm nhiều doanh nghiệp ở Tứ Kỳ có F0 trong công nhân lao động

Hải Dương ghi nhận thêm nhiều ca mắc là công nhân, lao động các doanh nghiệp ở Tứ Kỳ. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Tứ Kỳ
Hải Dương ghi nhận thêm nhiều ca mắc là công nhân, lao động các doanh nghiệp ở Tứ Kỳ. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Tứ Kỳ
Hải Dương ghi nhận thêm nhiều ca mắc là công nhân, lao động các doanh nghiệp ở Tứ Kỳ. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Tứ Kỳ
Lên top