Hải Dương: Tập huấn kỹ năng thương lượng thỏa ước LĐTT cho cán bộ công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn tại đơn vị mới thành lập tổ chức Công đoàn. Ảnh Diệu Thúy
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn tại đơn vị mới thành lập tổ chức Công đoàn. Ảnh Diệu Thúy
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn tại đơn vị mới thành lập tổ chức Công đoàn. Ảnh Diệu Thúy
Lên top