Hải Dương: Tập huấn khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh Hồng Nhung.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh Hồng Nhung.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh Hồng Nhung.
Lên top