Hải Dương sẽ dừng hoạt động nhà máy ở Kim Thành không bảo đảm phòng dịch

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng hoạt động doanh nghiệp ở Kim Thành nếu không bảo đảm an toàn phòng dịch. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng hoạt động doanh nghiệp ở Kim Thành nếu không bảo đảm an toàn phòng dịch. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng hoạt động doanh nghiệp ở Kim Thành nếu không bảo đảm an toàn phòng dịch. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top