Hải Dương phấn đấu 33% lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ vào năm 2025

Người lao động công ty TNHH Meiko Towada Việt Nam (KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh: DT
Người lao động công ty TNHH Meiko Towada Việt Nam (KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh: DT
Người lao động công ty TNHH Meiko Towada Việt Nam (KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh: DT
Lên top