Hải Dương: Một doanh nghiệp hơn 300 lao động tạm dừng sản xuất phòng dịch

Một doanh nghiệp ở Hải Dương tạm dừng hoạt động để bảo đảm yếu tố phòng dịch. Ảnh minh họa: Thủy Nguyên
Một doanh nghiệp ở Hải Dương tạm dừng hoạt động để bảo đảm yếu tố phòng dịch. Ảnh minh họa: Thủy Nguyên
Một doanh nghiệp ở Hải Dương tạm dừng hoạt động để bảo đảm yếu tố phòng dịch. Ảnh minh họa: Thủy Nguyên
Lên top