Hải Dương kiểm soát xe chở thực phẩm, suất ăn ca cho người lao động

Hải Dương kiểm soát chặt chẽ xe đưa đón công nhân, phương tiện chở thực phẩm, suất ăn ca công nhân. Ảnh Thuỷ Nguyên
Hải Dương kiểm soát chặt chẽ xe đưa đón công nhân, phương tiện chở thực phẩm, suất ăn ca công nhân. Ảnh Thuỷ Nguyên
Hải Dương kiểm soát chặt chẽ xe đưa đón công nhân, phương tiện chở thực phẩm, suất ăn ca công nhân. Ảnh Thuỷ Nguyên
Lên top