Hải Dương: Hơn 7.400 công nhân ở Cẩm Giàng âm tính SARS-CoV-2

Hơn 7.400 mẫu xét nghiệm của công nhân khu công nghiệp tại Cẩm Giàng âm tính SARS -CoV-2.Ảnh Cổng TTDT Hải Dương
Hơn 7.400 mẫu xét nghiệm của công nhân khu công nghiệp tại Cẩm Giàng âm tính SARS -CoV-2.Ảnh Cổng TTDT Hải Dương
Hơn 7.400 mẫu xét nghiệm của công nhân khu công nghiệp tại Cẩm Giàng âm tính SARS -CoV-2.Ảnh Cổng TTDT Hải Dương
Lên top