Hải Dương: Gần 2.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Hàng nghìn công nhân ngừng việc tập thể tại Cty GFT. Ảnh CTV
Hàng nghìn công nhân ngừng việc tập thể tại Cty GFT. Ảnh CTV
Hàng nghìn công nhân ngừng việc tập thể tại Cty GFT. Ảnh CTV
Lên top