Hải Dương: Công ty tăng tiền ăn ca, công nhân vẫn dừng việc tập thể

Hàng trăm công nhân tiếp tục dừng việc tập thể yêu cầu được đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh: An Bình.
Hàng trăm công nhân tiếp tục dừng việc tập thể yêu cầu được đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh: An Bình.
Hàng trăm công nhân tiếp tục dừng việc tập thể yêu cầu được đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh: An Bình.
Lên top