Hải Dương: Công nhân không nói chuyện trong giờ ăn ca phòng dịch COVID-19

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH May Tinh Lợi. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH May Tinh Lợi. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH May Tinh Lợi. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top