Hải Dương: Công nhân không có việc làm được Công đoàn trao quà

Công đoàn ngành Công thương Hải Dương trao quà cho công nhân thiếu việc làm. Ảnh: Diệu Thuý
Công đoàn ngành Công thương Hải Dương trao quà cho công nhân thiếu việc làm. Ảnh: Diệu Thuý
Công đoàn ngành Công thương Hải Dương trao quà cho công nhân thiếu việc làm. Ảnh: Diệu Thuý
Lên top