Hải Dương: Công nhân Công ty Poyun Việt Nam đi làm trở lại từ sáng 18.3

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh hải Dương kiểm tra công tác phòng dịch tại Công ty Poyun Việt Nam sáng ngày 18.3 - ảnh N.V.C
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh hải Dương kiểm tra công tác phòng dịch tại Công ty Poyun Việt Nam sáng ngày 18.3 - ảnh N.V.C
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh hải Dương kiểm tra công tác phòng dịch tại Công ty Poyun Việt Nam sáng ngày 18.3 - ảnh N.V.C
Lên top