Hải Dương công bố Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm ở cơ sở lao động tại Hải Dương. Ảnh: HDVH
Lấy mẫu xét nghiệm ở cơ sở lao động tại Hải Dương. Ảnh: HDVH
Lấy mẫu xét nghiệm ở cơ sở lao động tại Hải Dương. Ảnh: HDVH
Lên top