Hải Dương: Chủ doanh nghiệp biến mất, 800 lao động hoang mang

Công nhân Công ty Shop - Vac (KCN Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) tụ tập tại công ty ngày 22.9 để đợi giải quyết quyền lợi. Ảnh: HH
Công nhân Công ty Shop - Vac (KCN Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) tụ tập tại công ty ngày 22.9 để đợi giải quyết quyền lợi. Ảnh: HH
Công nhân Công ty Shop - Vac (KCN Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) tụ tập tại công ty ngày 22.9 để đợi giải quyết quyền lợi. Ảnh: HH
Lên top