Hải Dương: 600 công nhân Cty Poyun Việt Nam đi làm trở lại

Công nhân Cty TNHH Poyun Việt Nam chính thức hoạt động trở lại trong sáng ngày 18.3. ảnh: N.V.C
Công nhân Cty TNHH Poyun Việt Nam chính thức hoạt động trở lại trong sáng ngày 18.3. ảnh: N.V.C
Công nhân Cty TNHH Poyun Việt Nam chính thức hoạt động trở lại trong sáng ngày 18.3. ảnh: N.V.C
Lên top