Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin:

Hai đột phá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư - tới thăm Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam. Ảnh: VL
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư - tới thăm Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam. Ảnh: VL
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư - tới thăm Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam. Ảnh: VL
Lên top