Hà Tĩnh: Truyền thông pháp luật cho công nhân lao động

Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh thuộc Tổ tư vấn pháp luật đánh giá phần trả lời câu hỏi của đội thi trong buổi truyền thông pháp luật tối 11.12. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh thuộc Tổ tư vấn pháp luật đánh giá phần trả lời câu hỏi của đội thi trong buổi truyền thông pháp luật tối 11.12. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh thuộc Tổ tư vấn pháp luật đánh giá phần trả lời câu hỏi của đội thi trong buổi truyền thông pháp luật tối 11.12. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top