Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Trao 80 suất quà cho ngư dân thuộc Nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng