Hà Tĩnh: Trao 60 triệu đồng hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm Công đoàn

Trao hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ MÂCĐ của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cho đoàn viên Nguyễn Huy Dương
Trao hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ MÂCĐ của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cho đoàn viên Nguyễn Huy Dương
Trao hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ MÂCĐ của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cho đoàn viên Nguyễn Huy Dương
Lên top