Hà Tĩnh: Thành lập CĐCS Công ty Minh Hóa, phát triển mới trên 50 đoàn viên công đoàn

Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thạch công bố quyết định thành lập tổ chức công đoàn Công ty Minh Hóa. Ảnh: PV
Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thạch công bố quyết định thành lập tổ chức công đoàn Công ty Minh Hóa. Ảnh: PV
Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thạch công bố quyết định thành lập tổ chức công đoàn Công ty Minh Hóa. Ảnh: PV
Lên top