Hà Tĩnh: Tết Sum vầy, trao nhiều suất quà cho người lao động khó khăn

Đồng chí Đoàn Minh Huấn và đồng chí Dương Tất Thắng trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT
Đồng chí Đoàn Minh Huấn và đồng chí Dương Tất Thắng trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT
Đồng chí Đoàn Minh Huấn và đồng chí Dương Tất Thắng trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT
Lên top