Hà Tĩnh: Tập huấn kĩ năng cho cán bộ công đoàn

Các đại biểu và thành phần tham gia buổi tập huấn do LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: CĐ
Các đại biểu và thành phần tham gia buổi tập huấn do LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: CĐ
Các đại biểu và thành phần tham gia buổi tập huấn do LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: CĐ
Lên top