Hà Tĩnh: Tặng 3 tấn gạo cho người lao động khó khăn

Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tặng 3 tấn gạo cho LĐLĐ Hà Tĩnh để chuyển đến người lao động khó khăn. Ảnh: CĐ
Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tặng 3 tấn gạo cho LĐLĐ Hà Tĩnh để chuyển đến người lao động khó khăn. Ảnh: CĐ
Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tặng 3 tấn gạo cho LĐLĐ Hà Tĩnh để chuyển đến người lao động khó khăn. Ảnh: CĐ
Lên top