Hà Tĩnh: Nợ đóng Bảo hiểm hơn 91 tỉ đồng

Hình ảnh công nhân Công ty 474 ở Hà Tĩnh từng ngừng việc tập thể để đòi tiền lương và nợ đóng BHXH. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh công nhân Công ty 474 ở Hà Tĩnh từng ngừng việc tập thể để đòi tiền lương và nợ đóng BHXH. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh công nhân Công ty 474 ở Hà Tĩnh từng ngừng việc tập thể để đòi tiền lương và nợ đóng BHXH. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top