Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động ý nghĩa của các cấp công đoàn

Công đoàn cơ quan chính quyền thị xã Hồng Lĩnh tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên. Ảnh: CĐ.
Công đoàn cơ quan chính quyền thị xã Hồng Lĩnh tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên. Ảnh: CĐ.
Công đoàn cơ quan chính quyền thị xã Hồng Lĩnh tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên. Ảnh: CĐ.
Lên top